6. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

ಭಾಗ - ೫ - ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

Beginner 4(1 Ratings) 120573 Students enrolled
Created by Poorna Nanda Last updated Tue, 17-Mar-2020 English
What will i learn?
 • ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ.

Curriculum for this course
1 Lessons 02:51:30 Hours
ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
1 Lessons 02:51:30 Hours
 • ಭಾಗ - ೫ - ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ 02:51:30
Requirements
 • ಉತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಅವಶ್ಯಕ .
 • ಭಾಗ - 1 - ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಭಾಗ - 2 - ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಭಾಗ - ೩. ವೇದ, ಭಾಗ - ೪. ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ
+ View more
Description

ಭಾಗ - ೫ - ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ 

ಸೂಚ್ಯಂಕ

1. ವೇದಗಳ ಪರಿಚಯ 

2. ಋಗ್, ಯಜುರ್, ಸಾಮ, ಅಥರ್ವ ವೇದಗಳು

3. ಉಪ ವೇದ (ಧನುರ್ವೇದ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಸ್ಥಾಪತ್ಯವೇದ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ,  ಗಂಧರ್ವವೇದ)

4. ವೇದಾಂಗ (ಶಿಕ್ಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ, ನಿರುಕ್ತ, ಕಲ್ಪ (ಸೂತ್ರ), ಜ್ಯೋತಿಷ  ಶಾಸ್ತ್ರ, ಚಂದಸ್  ಶಾಸ್ತ್ರ)

5. ಷಡ್ ದರ್ಶನ (ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸ, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸ (ವೇದಾಂತ), ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ನ್ಯಾಯ , ವೈಷೇಶಿಕ)

6. ಸ್ಮೃತಿ

7. ಆಗಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರ

8. ತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ

9. ಪುರಾಣ

10. ಇತಿಹಾಸ (ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ)

11. ಭಗವದ್ಗೀತಾ

+ View more
Other related courses
01:05:54 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 758 Free
00:30:14 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 184 Free
00:25:20 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 105 Free
00:37:13 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 159 Free
00:34:02 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 74 Free
About the instructor
 • 58 Reviews
 • 13753 Students
 • 34 Courses
+ View more

Sri Poornananda is a Orthodox Practitioner of Vedic Hinduism. Born in Bangalore to a traditional Brahmin family, he has completed post graduation in Computers, and worked in many organizations. He was also the head of many Manuscript Preservation Projects. From the birth, he is studying and practicing the orthodox Vedic practices, and in recent times working on many projects which will enable technology to simplified learning of Vedic Shastras.

Student feedback
4
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
 • 0%
Reviews
 • Thu, 01-Jul-2021
  Ripudaman Shaalivahana
Free
Includes:
 • 02:51:30 Hours On demand videos
 • 1 Lessons
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access
 • Compare this course with other