4. ವೇದ - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

ಭಾಗ - ೩. ವೇದ - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ - Version 8

Beginner 3(2 Ratings) 1579 Students enrolled
Created by Poorna Nanda Last updated Tue, 17-Mar-2020 Kannada
What will i learn?
 • ವೇದದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

Curriculum for this course
1 Lessons 01:06:01 Hours
ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
1 Lessons 01:06:01 Hours
 • ಭಾಗ - ೩. ವೇದ - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ 01:06:01
Requirements
 • ಉತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಅವಶ್ಯಕ .
 • ಭಾಗ - 1 - ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಭಾಗ - 2 - ಸನಾತನ ಧರ್ಮ - ದ ಅಧ್ಯಯನ
+ View more
Description

ಭಾಗ - ೩. ವೇದ - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

ಸೂಚ್ಯಂಕ

1. ವೇದಗಳು 

2. ವೇದಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ 

3. ವೇದದ ವಿಭಾಗಗಳು 

4. ವೇದಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ 

5. ವೇದಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

6. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದ 

7. ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ 

8. ವೇದಾರ್ಥ 

9. ಪರಬ್ರಹ್ಮ 

10. ಧರ್ಮ 

11. ಪುರುಷಾರ್ಥ 

12. ಕರ್ಮ 

13. ಯಜ್ಞ 

14. ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರ 

15. ಉಪವೇದ 

16. ವೇದಾಂಗ 

+ View more
Other related courses
01:05:54 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 436 Free
00:30:14 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 121 Free
00:25:20 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 68 Free
00:37:13 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 98 Free
00:34:02 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 45 Free
About the instructor
 • 44 Reviews
 • 13329 Students
 • 34 Courses
+ View more

Sri Poornananda is a Orthodox Practitioner of Vedic Hinduism. Born in Bangalore to a traditional Brahmin family, he has completed post graduation in Computers, and worked in many organizations. He was also the head of many Manuscript Preservation Projects. From the birth, he is studying and practicing the orthodox Vedic practices, and in recent times working on many projects which will enable technology to simplified learning of Vedic Shastras.

Student feedback
3
Average rating
 • 0%
 • 50%
 • 0%
 • 50%
 • 0%
Reviews
 • Thu, 01-Jul-2021
  Prateek Narsimha
 • Sat, 28-Aug-2021
  Dr.mohan.m moni
Free
Includes:
 • 01:06:01 Hours On demand videos
 • 1 Lessons
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access
 • Compare this course with other